MÜŞTERİ GİRİŞİ

YENİ ÜYE
ts ts ts ts ts ts ts

DETAY

Elektrik Tesisat Kontrolü

Elektrik Tesisat Kontrolü  (tesisat) kapsamında; elektrik tesisatının durumu aşağıda belirtilen yönetmeliklere göre incelenmektedir.

-İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
-Elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği
-Elektrik iç tesisleri yönetmeliği
-Elektrik tesislerinde topraklama yönetmeliği
-Yangın yönetmeliği
Elektriğin tesise girişinden itibaren son tüketici noktaları; ana dağıtım panoları ve tali dağıtım panoları ile sigortalar, termik manyetik şalterler, kaçak akım röleleri parafudrlar ve bunlara bağlı kablo tesisatları incelenerek elektrik tesisat kontrolü ve ölçümü yapılmaktadır.

 

Elektrik Tesisat Kontrolü ve Ölçümünün Getirileri

Yapılan projelerin uygulama öncesi teknik uygunluğu incelenir, alternatif ve daha uygun çözümler önerilebilir.
Yeni hizmete giren bir tesiste bu tür inceleme ile; tesisi yapan elektrikçinin yaptığı işin düzgünlüğü kontrol edilmiş olur.
Tesiste var olan problemler öğrenilerek öncelikle bu konularda inceleme ve kontroller yapılır.
Elektrik Tesisat kontrolü (İç tesisat ölçüm ve incelemeleri), tesisin elektriksel ekipmanlarının bir röntgeni gibidir. Tesisat içerisinde arızaya sebep olabilecek zayıf noktalar ve riskler tespit edilmiş olmaktadır.
Tesis içerisinde makinelerin arızalanmasına sebep olabilecek noktaların yanı sıra, termal kamera ölçümü ile elektrik tesisatının yangına karşı zayıf noktaları da tespit edilmektedir.
Dalga şekli bozuklukları, harmonik ve nötr akımları incelenerek bilgisayar toprak problemlerine çözüm getirilir.
Gerilim çökmeleri ve pikler araştırılarak elektronik cihazların arıza sebepleri bulunur.
Elektrik Tesisat kontrolü yapılarak kaçak akım problemleri, gereksiz şalter açmaları araştırılarak sebebi bulunur ve çözüm raporlanır.
Ölçüm ve incelemeler sonucunda İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından problem oluşturulabilecek eksiklikler raporlanarak, firmalara iş güvenliği açısından kapsamlı bir rapor sunulmuş olacaktır.
Tesiste tüm noktaların elektrik kontrolü ile tesis sahibi firmalar, elektriksel periyodik kontrollerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kapsamındaki tüm sorumlulukları yerine getirmiş olmaktadırlar.