MÜŞTERİ GİRİŞİ

YENİ ÜYE

BLOG

Elektrik Kontrolü

Elektrik kontrolü (tesisat) kapsamında; elektrik tesisatının durumu aşağıda belirtilen yönetmeliklere göre incelenmektedir.

-İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
-Elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği
-Elektrik iç tesisleri yönetmeliği
-Elektrik tesislerinde topraklama yönetmeliği
-Yangın yönetmeliği
Elektriğin tesise girişinden itibaren son tüketici noktaları; ana dağıtım panoları ve tali dağıtım panoları ile sigortalar, termik manyetik şalterler, kaçak akım röleleri parafudrlar ve bunlara bağlı kablo tesisatları incelenerek elektrik kontrolü ve ölçümü yapılmaktadır.

Tarih: 2015-04-03

Kompresör Hava Tankı

Kompresör hava tankı basınçlı hava sistemlerinin daha verimli çalışmasını ve sistem basıncında oluşabilecek talep dalgalanmalarını dengelemeyi sağlar. Kompresör hava tankı sistemde sağlıklı bir şekilde kullanmak için kompresör testi ve kontrolü ile birlikte aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekir:

• Uygulamanın mümkün olduğu durumlarda, hava tankları kompresöre yakın konumlandırılmalıdır.

• Yükte/boşta çalıştırma yapısıyla kontrol edilen vidalı hava kompresörü kullanan pek çok işletme için dakika bazında kompresör kapasitesinin her 1 m3’ü için yaklaşık 14 litrelik bir tank kapasitesi eklenmesi basınçlı hava sisteminin verimini maksimize eder.

• Hava tanklarının dondurucu ortamlarda kullanılması durumunda kondensat tahliyelerinin donmaması için gerekli önlemler alınmalı, mümkünse daha düşük ortam sıcaklıklarına göre tasarlanmış tank tipleri tercih edilmelidir.

• Hava tankı seçimi yaparken hesaplanan ihtiyaçtan biraz daha büyük tank tercih edilmesi, sistem basıncının dengelenmesine ve ani talep artışlarının karşılanmasına önemli katkılar yapar.

• Basınçlı havanın kurutulması gerektiği durumlarda, biri kurutucudan önce biri de kurutucudan sonra olmak üzere iki hava tankı kullanılması ile kurutucu kaynakları debi ve basınç düşümleri gibi sıkıntıların ortadan kaldırılması açısından yararlıdır.

Tarih: 2015-04-03

Kompresör Testi

Sektörde kompresör testi olarak bilinen kompresör hava tankı fenni muayenesi; yetkin ve tecrübeli makine mühendislerimiz tarafından yönetmeliklere uygun olarak yapılmaktadır. Sadecekompresör testi değil, aynı zamanda uyarı ve ikaz levhalarının eksikliği, hava tankının konumu, separatör ve titreşim durumu gibi bir çok husus birlikte değerlendirilmektedir. Ayrıca sicil kartı bakım defteri periyodik kontrol dosyası da incelenmektedir. Kompresör testi yapılırken tankın bütün bağlantıları kapatılır 20 C derecede  ½  saat teste tabi tutulur. Yönetmeliğin belirttiği tüm bu işlemler, eksiksiz ve tam olarak yapılır ve sonrasında kompresör testi onay raporu verilir.

Tarih: 2015-04-03

Teknik Kontrol

İş ekipmanları Yönetmeliğine göre;  İşveren yılda en az bir kere iş ekipmanlarına teknik kontrol yaptırması ve gerekli önlemleri alması yasal bir zorunluluktur. Teknik Kontrol işleminde yük ve personel asansörleri vinçler ceraskallar, çeşitli kaldırma liftleri, transpalet, platform, forklift, yürüyen merdiven ve diğer iletme ve kaldırma araçlarının teknik kontrol işlemleri ile kompresör hava tanklarının, boyler, otoklav, hidrofor ve genleşme tankları kalorifer, buhar ve sıcak su kazanlarının teknik kontrol ve muayeneleri yapılmakta; Ayrıca  Yetkili Elektrik Mühendislerimiz tarafından; Topraklama Ölçümü, Elektrik İç Tesisat Kontrolü, Paratoner Kontrolü, Katodik Koruma Ölçümü, Yalıtım Direnci Ölçümü,  Harmonik ve Enerji Analizi,  Exproff Tesisat Kontrolü, Kaçak Akım Rölesi testi ve diğer ölçümler yapılmaktadır. Bunların yanında Paratoner Kapsama ( Yıldırımdan Korunma ) Alanı hesaplanmakta ve krokisi çizilmektedir. Acil Durum Krokileri profesyonel bir şekilde çizilmektedir. Ortam Ölçümlerinden Aydınlatma Ölçümü, Gürültü Ölümü ve Termal Konfor Ölçümü yapılmaktadır. Teknik Kontrol çalışması yapıldıktan sonra Elektrik Tesisat Kontrol Raporu ( Elektrik Uygunluk Raporu ) hazırlanmaktadır. Elektrik Kontrolü aşamalarından en önemlilerinden biriside Termal Kamera Kontrolü’dür. Elektrik Mühendislerimiz Elektrik Mühendisleri Odası ( EMO ) ‘ya üyedir.

Tarih: 2015-04-03

Periyodik Kontrol

25 Nisan 2013 tarihinde 28628 sayılı resmi gazete de İş Ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği adı altında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin amacı İş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemek olup; işveren iş ekipmanının çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür.Bu çerçeve de periyodik kontrol ve test hizmetlerinde TSE Standartlarında; tarafsızlık, bağımsızlık ve gizlilik ilkelerine uyan; tamamıyla müşteri memnuniyeti odaklı çalışmayı hedef olarak belirlemiş olan firmamız,  butik hizmet verme hedefi ile yola çıkmıştır. Ayrıca Muayene metot ve prosedürleri TÜRKAK tarafından belirlenen TS EN ISO IEC 17020:2012 standartlarında akredite olarak periyodik kontrol yapılmaktadır. Periyodik kontrol yapılacak cihazların kontrol periyotları mevzuatta belirlenmiş olup, belirlenmemiş olanlar için imalatçının belirlemiş olduğu aralık ve TSE standartları esas alınır.

Tarih: 2015-04-03

Asansör Kontrolü

18.11.2008 Tarihli Resmi Gazetede Yayınlanarak yürürlüğe giren Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği gereği; Asansörler devreye alındıktan 2 yıl sonra başlamak üzere her yıl düzenli olarak asansör kontrolü (Muayene) yapılmalıdır.. (Muayene, Bakım çalışması değildir). Asansör kontrolünün ( muayenenin) amacı Asansörün kullanıcılar ve bakım personeli için güvenli bir şekilde çalışıp çalışmadığının tespit edilmesi ve Asansörle ilgili sorumluluğu olan tarafların (yöneticiler ve bakım firmaları) görevini yerine getirip getirmediğinin tespitidir.

Tarih: 2015-04-04

Vinç Kontrolü

Kaldırma ve iletme araçları kapsamında değerlendirilen vinç kontrolü için ayrıca süre belirtilmemişse yılda en az bir defa yapılır. TS EN 10116, TS EN 280 gibi bir çok standartı taşıyan yönetmelik vinç kontrolü konusunu Gezer köprülü vinç, monoray vinç, portal vinç, transpalet, hidrolik ve pnömatik kaldırıcılar ve ceraskal gibi başlıklar altında incelemiştir. Vinç Kontrolü yapılırken halat çapı, kanca tipi, makara tambur ve mandal durumu gibi birçok değişken incelenir. Vinç kontrolü yapılırken statik ve dinamik deneyler de yapılır. ikaz ve uyarı levhaları da vinç kontrolü esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar içindedir.

Tarih: 2015-04-04

Forklift Kontrolü

Forklift (istif makinesi), bir yükü çatallı kolları vasıtasıyla alıp kaldıran, belirli bir mesafeye taşımaya, yüklemeye veya taşıyıp istif etmeye yarayan, elektrik motoru ve/veya içten yanmalı motor ile tahrik edilen hareketli kaldırma makineleridir. Forklift kontrolü yapılırken dinamik ve statik test ağırlığı çok önemlidir. Zira bu araçlar genelde yanlış yükleme sonucu devrilmektedir.Forklift kontrolü yapılırken geri vites sireni, tepe lambası aynalar gall zinciri tilt silindirleri, kabin korkuluk demirleri gibi birçok husus değerlendirilmektedir. Forkliftler güç kaynağı yönünden dizel, benzinli, LPG’ li(Likit Petrol Gazı) ve akülü (bataryalı) olarak sınıflandırılmaktadır. Forklift kontrolü yapılırken bu husus dikkate alınmalıdır.

Tarih: 2015-04-04

Elektrik Kontrolü

Elektrik kontrolü yapılarak kaçak akım problemleri, gereksiz şalter açmaları araştırılarak sebebi bulunur ve çözüm raporlanır.
Ölçüm ve incelemeler sonucunda İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından problem oluşturulabilecek eksiklikler raporlanarak, firmalara iş güvenliği açısından kapsamlı bir rapor sunulmuş olacaktır.
Tesiste tüm noktaların elektrik kontrolü ile tesis sahibi firmalar, elektriksel periyodik kontrollerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kapsamındaki tüm sorumlulukları yerine getirmiş olmaktadırlar.

Bilge elektrik kontrolü , elektrik kontrolü hizmetlerini elektrik kontrolü uzmanları eşliğinde yapmaktadır.

Tarih: 2015-04-07

Kompresör Hava Tankı

Kompresör hava tankı sistem basıncının dengede durmasını sağlar ayrıca sistem basıncındaki dengelemelerle düzen sağlanmış olur , kompresör hava tankı kontrolü için kompresör testinin yapılmasıda gerekmektedir.

Tarih: 2015-04-07

Kompresör Testi

Kompresör hava tankı basıncı kontrolleri için kompresör testi yapılr. Güvenliğiniz için tedbirleri elden bırakmayınız.

Tarih: 2015-04-07

Teknik Kontrol

Sağlıklı ve huzurlu çalışma alanı  ,berebetli bir üretim ve iş güvenliğiniz için teknik kontrol muayenelerini aksatmayınız. ...

Tarih: 2015-04-07

Bilge Teknik Kontrol - Periyodik Kontrol

İş sağlığı ve güvenliği için senede en az bir defa olmak üzere periyodik kontrolü muayenelerinin yapılması gerekmektedir. Sağlıklı iş yaşamı ve bereketli üretim için periyodik kontrolü önemi çok fazladır.

Tarih: 2015-04-07

Asansör Kontrolü

Asansör kontrolü ile güvenliğinizi sağlayın nasıl mı ? Şu şekilde olası bir asansörde halatların kopması ölümlere sebep olabilir tıpkı maslakta ki asansör faciasında 18 kişinin hayatını kaybetmesi gibi. Asla güvenliğinizden taviz vermeyin . Bilge Teknik Kontrol farkıyla Asansör kontrolü nü yapmaktayız. 

Tarih: 2015-04-07

Bilge Teknik Kontrol - Forklift Kontrolü

Yükünüzü kaldıran forkliftlerin forklift kontrolü nü yaparak iş akışınızın devamını sağlayabilirsiniz. Sizde forklift kontrolü ile üretim bereketinden yararlanın.

Tarih: 2015-04-07

Topraklama Ölçümü

Bilge Teknik Kontrol firması olarak Elektrik Mühendisleri Odası tarafından topraklama ölçümü konusunda sertifikalandırılmış mühendislerimizle TSE Standartları, “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ve ‘’Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği’’ gereğince işletme, koruma ve paratoner tesisatı topraklamanız kalibrasyon belgeli cihazlarımızla kontrol edilerek Topraklama Ölçüm raporunuz hazırlanmaktadır. Topraklama ölçümü yapılırken işletmede bulunan bütün makinelerin topraklamalarının ölçümünün yapılması esas alınır.

Topraklama Ölçümü Raporunuz neticesinde topraklama tesisatınız yönetmelikte belirtilen sınır değerlerinde görülmez ise topraklama noktanızı güçlendirebileceğiniz tavsiyelerle raporunuz hazırlanır.

Tarih: 2015-04-07

Fenni Muayene

Fenni Muayene: İş ekipmanları Yönetmeliğine göre; İşveren yılda en az bir kere iş ekipmanlarınaFenni Muayene yaptırması ve gerekli önlemleri alması yasal bir zorunluluktur. Fenni Muayene işleminde yük ve personel asansörleri vinçler ceraskallar, çeşitli kaldırma liftleri, transpalet, platform, forklift, yürüyen merdiven ve diğer iletme ve kaldırma araçlarının Fenni Muayene işlemleri ile kompresör hava tanklarının, boyler, otoklav, hidrofor ve genleşme tankları kalorifer, buhar ve sıcak su kazanlarının teknik kontrol ve fenni muayeneleri yapılmaktadır.

Tarih: 2015-04-07

Elektrik Kontrolü

Elektrik kontrolü yapılarak kaçak akım problemleri, gereksiz şalter açmaları araştırılarak sebebi bulunur ve çözüm raporlanır.
Ölçüm ve incelemeler sonucunda İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından problem oluşturulabilecek eksiklikler raporlanarak, firmalara iş güvenliği açısından kapsamlı bir rapor sunulmuş olacaktır.
Tesiste tüm noktaların elektrik kontrolü ile tesis sahibi firmalar, elektriksel periyodik kontrollerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kapsamındaki tüm sorumlulukları yerine getirmiş olmaktadırlar.

Bilge teknik kontrol , elektrik kontrolü hizmetlerini elektrik kontrolü uzmanları eşliğinde yapmaktadır.

Tarih: 2015-04-14

Kompresör Hava Tankı Önemi

Kompresör Hava Tankı Basınçlı Hava Sistemlerinin  düzenli ve Verimli Çalışmasını ayrıca  Sistem Basıncında Oluşabilecek Talep Dalgalanmalarını Dengelemeyi Sağlar. Hava basıncı kompresörün dinlenmesi esnasında gerekli olan havayı depolar . Kompresör hava tankı ile verimli ve güvenli bir çalışma standdartına sahip oluruz.

Tarih: 2015-04-14

Kompresör Testi

Güvenliğinizin için hava basıncı kontrollerini aksatmayınız. Kompresör testi ile hava basıncı kontrolünü yaptırarak güvenli bir çalışma ortamında işlerinizi yürütebilirsiniz.

Tarih: 2015-04-14

Teknik Kontrol Muayenesini yaptırdınız mı ?

İş gücümüzü kolaylaştıran çalışma verimliliğimizi arttıran makinaların teknik kontrol muayenelrini yaparak makina gücünden faydalanmaya devam edebilirsiniz. Zamanın önemli olduğu bu devirdi diğer şirketlerin gerisinde kalmamak için teknik kontrol lerinizi aksatmayınız.

Tarih: 2015-04-14

Periyodik Kontrol

Bilge Teknik Kontrol iş güvenliği uzmanlarınca güvenliğiniz için periyodik kontrol muayenelerini yürütmektedir. Bizimle irtibata geçin güvenliğiniz bilge kişilerce kontrol altında olsun...

Tarih: 2015-04-14

Asansör Kontrolü Can Kurtarır !

Senede yüzlerce kişi asansörde kalarak kalp krizi geçirir ayrıca inşaat halinde alınmayan asansör kontrolü tedbirleride can almaya devam ediyor . Sizde asansör kontrolü yaptırmayarak sağlığınızı ve güvenliğinizi tehlikeye atmış olursunuz. Asansör kontrolü muayaneleri için bizi seçiniz.... 

Tarih: 2015-04-14

Vinç Kontrolü

Vinç kontrolü yapılırken halat çapı, kanca tipi, makara tambur ve mandal durumu gibi birçok değişken incelenir. Vincin tekerleğinden başlayıp motoruna kadar bütün kontrolleri Bilge Teknik Kontrol güvencesiyle yapılmaktadır.

Tarih: 2015-04-14

Forklift Kontrolünü yaptırdınız mı ?

Yükünüzü kaldıran forkliftlerin kontrollerini yaparak çalışma verimliliğinizin daim olmasını sağlayabiirsiniz. Forklift kontrolü için Bilge Teknik Kontrol teknik kontrol uzmanları ile irtibata geçebilirsiniz.

Tarih: 2015-04-14

Topraklama Ölçümü

Elektrik elektronik mühendisleri eşliğinde topraklama ölçümü yapılarak kaçak elektrik akımı gibi sorunlar baştan aşağıya incelenerek çözümler üretilir.

Tarih: 2015-04-14

Fenni Muayene

Bilge Teknik kontrol senede en az bir defa yapılması gereken fenni muayene kontrollerini uzman ekibi eşliğinde yürütmektedir. Fenni muayene için bizi seçiniz...

Tarih: 2015-04-14

Elektrik kontrolü

Elektrik kontrolü yapılarak kaçak akım problemleri, gereksiz şalter açmaları araştırılarak sebebi bulunur ve çözüm raporlanır. Güvenliğiniz için teknik kontrolleri aksatmayınız.

Tarih: 2015-04-20

Kompresör Hava Tankı Sistemleri

İş yerlerinde teknik kontrollerin sağlanması ve teknik kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Bilge Teknik Kontrol kompresör hava tankı sistemlerinin gaz basıncı kontrollerini sağlayarak güvenliğinizi kontrol alttına almaktadır.

Tarih: 2015-04-20

Forklift Kontrolü

Yükünüzü hafifleten forkliftlerin forklift kontrolü Bilge Teknik Kontrol uzman ekiplerince gerçekleştirilmektedir.

Tarih: 2015-04-20

Bilge Teknik - Kompresör Hava Tankı

Bilge Teknik Kontrol , kompresör hava tankı muayenelerini uzman teknik ekibi ile gerçekleştirmektedir. Çalışma verimliliğinizi ve güvenliğinizi arttırmak için kompresör hava tankı muayelerini yaptırınız.

Tarih: 2015-05-02

Bilge Teknik Kontrol - Periyodik Kontrol

İş sağlığı ve güvenliğiniz için iş yerindeki ekipmanların kontrolünün düzenli olarak yapılması ve raporlanması gerekmektedir. İş yerinizin tüm teknik kontrollerini periyodik kontrol uzmanlarımızca raporlamaktayız. Çalışma verimliliği , iş güvenliği ve iş devamlılığı için periyodik kontrol muayenelerini aksatmayınız.

Tarih: 2015-05-02

Asansör Kontrolü

Özellikle inşaatlarda her sene onlarca çalışan asansörün çökmesi sonucu yaşamını yitirmektedir. Asansör kontrolü için Bilge Teknik Kontrolü seçiniz.

Tarih: 2015-05-02

Forklift Kontrolü

Çalışma verimliliğinizi arttıran forkliftlerin forklift kontrolü nü yaparak iş akışınızın devamını sağlamış olursunuz. Forklift kontrolü ile çalışma verimliliğiniz artarak işlerinize kaldığınız yerden devam edebilecelsiniz.

Tarih: 2015-05-02

Bilge Teknik Kontrol - Topraklama Ölçümü

Bilge Teknik Kontrol firması olarak Elektrik Mühendisleri Odası tarafından topraklama ölçümü konusunda sertifikalandırılmış mühendislerimizle sizlere toprakla ölçümü konusunda hizmet vermekteyiz. 

Tarih: 2015-05-02

Bilge Teknik Kontrol - Fenni Muayene

Bilge Teknik Kontrol, teknik kontrol  uzman ekibiyle fenni muayene hizmetlerini vermektedir.

Tarih: 2015-05-02

Bilge kompresör hava tankı

Basınçlı hava sistemlerinin daha verimli çalışmasının yanı sıra çalışma verimliliği sağlayan kompresör hava tankı , Bilge Teknik kontrol uzman ebiplerince denetlenmektedir.  Bizimle irtibata geçmek için  0212 872 52 04 arayınız...

Tarih: 2015-05-05

Bilge Teknik Kontrol - Periyodik Kontrol

Hayatımız bir anda değişebilir ufak bir ihmal hayatımızı sonlandırabilir. İş yerlerindeki teknik elemanların kontrolunu periyodik kontrol ile yaparak ihmallere sebebiyet vermeyiniz. İş güvenliğiniz ve canınız herşeyden önemlidir.

Tarih: 2015-05-05

Bilge Asansör Kontrol

Güvenliğiniz için bina yapım aşamasında ve her sene düzenli olarak asansör kontrolü nü yapınız.

Tarih: 2015-05-05

Bilge Teknik Kontrol - Forklift Kontrolü

Bilge Teknik Kontrol uzman ekibiyle yükünüzü hafifleten forkliftlerin forklift kontrolü nü yapınız.

Tarih: 2015-05-05

Bilge Teknik Kontrol - Topraklama Ölçümü

Bilge teknik Kontrol , uzman ekibiyle Topraklama ölçümü hizmetlerini sizlere vermektedir.

Tarih: 2015-05-05

Fenni Muayene

İş ekipmanları yönetmeliğine göre iş veren yılda en az bir defa fenni muayene yapmak zorundadır.

Tarih: 2015-05-05

Bilge kompresör hava tankı

Bİlge Teknik Kontrol uzman ekibiyle periyodik kontrol, fenni muayene, elektrik kontrolü, kompresör testi, teknik kontrol, asansör kontrolü, vinç kontrolü, forklift kontrolü, topraklama ölçümü, kompresör hava tankı, topraklama tesisat kontrolü ve  elektrik tesisat kontrolü nü raporlar halinde yürütmektedir. 

Tarih: 2015-05-12

Teknik Kontrol

Bİlge Teknik Kontrol uzman ekibiyle periyodik kontrol, fenni muayene, elektrik kontrolü, kompresör testi, teknik kontrol, asansör kontrolü, vinç kontrolü, forklift kontrolü, topraklama ölçümü, kompresör hava tankı, topraklama tesisat kontrolü ve elektrik tesisat kontrolü nü raporlar halinde yürütmektedir.

Tarih: 2015-05-12

Periyodik Kontrol

Bİlge Teknik Kontrol uzman ekibiyle periyodik kontrol, fenni muayene, elektrik kontrolü, kompresör testi, teknik kontrol, asansör kontrolü, vinç kontrolü, forklift kontrolü, topraklama ölçümü, kompresör hava tankı, topraklama tesisat kontrolü ve elektrik tesisat kontrolü nü raporlar halinde yürütmektedir.

Tarih: 2015-05-12

Asansör Kontrolü

Bİlge Teknik Kontrol uzman ekibiyle periyodik kontrol, fenni muayene, elektrik kontrolü, kompresör testi, teknik kontrol, asansör kontrolü, vinç kontrolü, forklift kontrolü, topraklama ölçümü, kompresör hava tankı, topraklama tesisat kontrolü ve elektrik tesisat kontrolü nü raporlar halinde yürütmektedir.

Tarih: 2015-05-12

Vinç Kontrolü

Bİlge Teknik Kontrol uzman ekibiyle periyodik kontrol, fenni muayene, elektrik kontrolü, kompresör testi, teknik kontrol, asansör kontrolü, vinç kontrolü, forklift kontrolü, topraklama ölçümü, kompresör hava tankı, topraklama tesisat kontrolü ve elektrik tesisat kontrolü nü raporlar halinde yürütmektedir.

Tarih: 2015-05-12

Forklift Kontrolü

Bİlge Teknik Kontrol uzman ekibiyle periyodik kontrol, fenni muayene, elektrik kontrolü, kompresör testi, teknik kontrol, asansör kontrolü, vinç kontrolü, forklift kontrolü, topraklama ölçümü, kompresör hava tankı, topraklama tesisat kontrolü ve elektrik tesisat kontrolü nü raporlar halinde yürütmektedir.

Tarih: 2015-05-12

Bilge Teknik Kontrol - Topraklama Ölçümü

Bİlge Teknik Kontrol uzman ekibiyle periyodik kontrol, fenni muayene, elektrik kontrolü, kompresör testi, teknik kontrol, asansör kontrolü, vinç kontrolü, forklift kontrolü, topraklama ölçümü, kompresör hava tankı, topraklama tesisat kontrolü ve elektrik tesisat kontrolü nü raporlar halinde yürütmektedir.

Tarih: 2015-05-12

Fenni Muayene

Bİlge Teknik Kontrol uzman ekibiyle periyodik kontrol, fenni muayene, elektrik kontrolü, kompresör testi, teknik kontrol, asansör kontrolü, vinç kontrolü, forklift kontrolü, topraklama ölçümü, kompresör hava tankı, topraklama tesisat kontrolü ve elektrik tesisat kontrolü nü raporlar halinde yürütmektedir.

Tarih: 2015-05-12

TOPRAKLAMA TESİSAT KONTROLÜ

Bİlge Teknik Kontrol uzman ekibiyle periyodik kontrol, fenni muayene, elektrik kontrolü, kompresör testi, teknik kontrol, asansör kontrolü, vinç kontrolü, forklift kontrolü, topraklama ölçümü, kompresör hava tankı, topraklama tesisat kontrolü ve elektrik tesisat kontrolü nü raporlar halinde yürütmektedir.

Tarih: 2015-05-12

ELEKTRİK TESİSAT KONTROLÜ

Bİlge Teknik Kontrol uzman ekibiyle periyodik kontrol, fenni muayene, elektrik kontrolü, kompresör testi, teknik kontrol, asansör kontrolü, vinç kontrolü, forklift kontrolü, topraklama ölçümü, kompresör hava tankı, topraklama tesisat kontrolü ve elektrik tesisat kontrolü nü raporlar halinde yürütmektedir.

Tarih: 2015-05-12

Kompresör Hava Tankı

Kompresör Hava tankı seçimi yaparken hesaplanan ihtiyaçtan biraz daha büyük tank tercih edilmesi, sistem basıncının dengelenmesine ve ani talep artışlarının karşılanmasına önemli katkılar yapar.

Tarih: 2015-05-14

Bilge Teknik Kontrol - Periyodik Kontrol

Bilge Teknik Kontrol uzmanları iş yerleriniz için periyodik kontrol muayenelerini raporlar halinde şirketlere sunarak bilinçlenmeyi ve gerektiği durumlarda önlemlerin anılmasını sağlamaktadır.

Tarih: 2015-05-14

Bilge Teknik Kontrol - Asansör Kontrolü

Bina, iş yeri ve alışveriş merkezlerindeki asansörlerin asansör kontrolü senede en az bir defa ve gerektiği durumlarda yapılması gerekmektedir.

Tarih: 2015-05-14

Bilge Teknik - Vinç Kontrolü

Bilge Teknik Kontrol , senede en az bir defa olmak üzere gerektiği takdirdede yapılan vinç kontrolü nü uzman ekibi eşliğinde yürütmektedir.

Tarih: 2015-05-14

Bilge Teknik Kontrol - Forklift Kontrolü

Yükünüzü azaltan forkliftlerin forklift kontrolü Bilge Teknik Kontrol uzman ekibi eşliğinde yürütülebilmektedir.

Tarih: 2015-05-14

Bilge Teknik Kontrol - Topraklama Ölçümü

Topraklama Ölçümü Raporunuz neticesinde topraklama tesisatınız yönetmelikte belirtilen sınır değerlerinde görülmez ise topraklama noktanızı güçlendirebileceğiniz tavsiyelerle raporunuz hazırlanır.

Tarih: 2015-05-14

Fenni Muayene

Yönetmeliğe göre işveren yılda en az bir defa iş ekipmanlarına fenni muayene yaptırıp genel kontrollerini yapmak zorundadır.

Tarih: 2015-05-14

Topraklama Tesisat Kontrolü

Bilge Teknik Kontrol firması olarak Elektrik Mühendisleri Odası tarafından topraklama ölçümü konusunda sertifikalandırılmış mühendislerimizle TSE Standartları, “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ve ‘’Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği’’ gereğince işletme, koruma ve paratoner tesisatı topraklamanız kalibrasyon belgeli cihazlarımızla kontrol edilerek Topraklama Ölçüm raporunuz hazırlanmaktadır. Topraklama tesisat ölçümü yapılırken işletmede bulunan bütün makinelerin topraklamalarının ölçümünün yapılması esas alınır.

Tarih: 2015-05-14

Elektrik Tesisat Kontrolü

Elektrik Tesisat Kontrolü  (tesisat) kapsamında; elektrik tesisatının durumu aşağıda belirtilen yönetmeliklere göre incelenmektedir.

-İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
-Elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği

Tarih: 2015-05-14

Periyodik Kontrol Uzmanları

Periyodik Kontrol yapılacak cihazların kontrol periyotları mevzuatlarda belirlenmiş olup , belirlenmemiş olanlar için imalatçını belirlemiş olduğu aralık ve TSE standartları esas alınır.

Tarih: 2015-05-18

Bilge Teknik - Kompresör Hava Tankı

İşyerinizin güvrnliği sizinde güvenli bir ortamda çalışmanıza sebebiyet veriyor. İş sağlığı ve güvenliğiniz için kompresör hava tankı muayenelerini aksatmayınız. Senede en az 1 defa olmak üzere gerektiği takdirdede teknik kontrolleri yapmak iş güvenliğiniz için önemlidir.

Tarih: 2015-05-19

Bilge Teknik Kontrol - Periyodik Kontrol

İşyerinizin güvrnliği sizinde güvenli bir ortamda çalışmanıza sebebiyet veriyor. İş sağlığı ve güvenliğiniz için periyodik kontrol muayenelerini aksatmayınız. Senede en az 1 defa olmak üzere gerektiği takdirdede teknik kontrolleri yapmak iş güvenliğiniz için önemlidir.

Tarih: 2015-05-19

Asansör Kontrolü Önemlidir

İşyerinizin güvrnliği sizinde güvenli bir ortamda çalışmanıza sebebiyet veriyor. İş sağlığı ve güvenliğiniz için asansör kontrolü muayenelerini aksatmayınız. Senede en az 1 defa olmak üzere gerektiği takdirdede teknik kontrolleri yapmak iş güvenliğiniz için önemlidir.

Tarih: 2015-05-19

Forklift Kontrolü

Bilge Teknik Kontrol , yükünüzü hafifleten iş gücünüzü arttıran forkliftlerin forklift kontrolü muayenelerini yaparak verimli ve işinizin aksamadan çalışmasına olanak sağlar. 

Tarih: 2015-05-19

Bilge Teknik Kontrol - Topraklama Ölçümü

İşyerinizin güvenliği sizinde güvenli bir ortamda çalışmanıza sebebiyet veriyor. İş sağlığı ve güvenliğiniz için topraklama ölçümü muayenelerini aksatmayınız. Senede en az 1 defa olmak üzere gerektiği takdirdede teknik kontrolleri yapmak iş güvenliğiniz için önemlidir.

Tarih: 2015-05-19

Bilge Teknik Kontrol - Fenni Muayene

İşyerinizin güvrnliği sizinde güvenli bir ortamda çalışmanıza sebebiyet veriyor. İş sağlığı ve güvenliğiniz için fenni muayene lerini aksatmayınız. Senede en az 1 defa olmak üzere gerektiği takdirdede teknik kontrolleri yapmak iş güvenliğiniz için önemlidir.

Tarih: 2015-05-19

Kompresör Hava Tankı

Bilge Teknik Kontrol, teknik kontrol uzmanları eşliğinde güvenliğiniz için alınan kompresör hava tankı, kompresör testi, teknik kontrol, periyodik kontrol, asansör kontrolü, vinç kontrolü, forklift kontrolü, topraklama ölçümü, fenni muayene, topraklama tesisat kontrolü, elektrik tesisat kontrolü önlemlerini titizlik ile inceleyip iş raporu ve dökümanları sizlere sunmaktadır.

Tarih: 2015-06-11

Bilge Teknik Kontrol - Kompresör testi

Bilge Teknik Kontrol, teknik kontrol uzmanları eşliğinde güvenliğiniz için alınan kompresör hava tankı, kompresör testi, teknik kontrol, periyodik kontrol, asansör kontrolü, vinç kontrolü, forklift kontrolü, topraklama ölçümü, fenni muayene, topraklama tesisat kontrolü, elektrik tesisat kontrolü önlemlerini titizlik ile inceleyip iş raporu ve dökümanları sizlere sunmaktadır.

Tarih: 2015-06-11

Bilge Teknik Kontrol - Teknik Kontrol

Bilge Teknik Kontrol, teknik kontrol uzmanları eşliğinde güvenliğiniz için alınan kompresör hava tankı, kompresör testi, teknik kontrol, periyodik kontrol, asansör kontrolü, vinç kontrolü, forklift kontrolü, topraklama ölçümü, fenni muayene, topraklama tesisat kontrolü, elektrik tesisat kontrolü önlemlerini titizlik ile inceleyip iş raporu ve dökümanları sizlere sunmaktadır.

Tarih: 2015-06-11

Bilge Teknik Kontrol - Periyodik Kontrol

Bilge Teknik Kontrol, teknik kontrol uzmanları eşliğinde güvenliğiniz için alınan kompresör hava tankı, kompresör testi, teknik kontrol, periyodik kontrol, asansör kontrolü, vinç kontrolü, forklift kontrolü, topraklama ölçümü, fenni muayene, topraklama tesisat kontrolü, elektrik tesisat kontrolü önlemlerini titizlik ile inceleyip iş raporu ve dökümanları sizlere sunmaktadır.

Tarih: 2015-06-11

Periyodik Kontrol

Bilge Teknik Kontrol, teknik kontrol uzmanları eşliğinde güvenliğiniz için alınan kompresör hava tankı, kompresör testi, teknik kontrol, periyodik kontrol, asansör kontrolü, vinç kontrolü, forklift kontrolü, topraklama ölçümü, fenni muayene, topraklama tesisat kontrolü, elektrik tesisat kontrolü önlemlerini titizlik ile inceleyip iş raporu ve dökümanları sizlere sunmaktadır.

Tarih: 2015-06-11

Bilge Teknik Kontrol - Asansör Kontrolü

Bilge Teknik Kontrol, teknik kontrol uzmanları eşliğinde güvenliğiniz için alınan kompresör hava tankı, kompresör testi, teknik kontrol, periyodik kontrol, asansör kontrolü, vinç kontrolü, forklift kontrolü, topraklama ölçümü, fenni muayene, topraklama tesisat kontrolü, elektrik tesisat kontrolü önlemlerini titizlik ile inceleyip iş raporu ve dökümanları sizlere sunmaktadır.

Tarih: 2015-06-11

Bilge Teknik - Vinç Kontrolü

Bilge Teknik Kontrol, teknik kontrol uzmanları eşliğinde güvenliğiniz için alınan kompresör hava tankı, kompresör testi, teknik kontrol, periyodik kontrol, asansör kontrolü, vinç kontrolü, forklift kontrolü, topraklama ölçümü, fenni muayene, topraklama tesisat kontrolü, elektrik tesisat kontrolü önlemlerini titizlik ile inceleyip iş raporu ve dökümanları sizlere sunmaktadır.

Tarih: 2015-06-11

Fenni Muayene

Bilge Teknik Kontrol, teknik kontrol uzmanları eşliğinde güvenliğiniz için alınan kompresör hava tankı, kompresör testi, teknik kontrol, periyodik kontrol, asansör kontrolü, vinç kontrolü, forklift kontrolü, topraklama ölçümü, fenni muayene, topraklama tesisat kontrolü, elektrik tesisat kontrolü önlemlerini titizlik ile inceleyip iş raporu ve dökümanları sizlere sunmaktadır.

Tarih: 2015-06-11

Bilge Teknik Kontrol - Topraklama Ölçümü

Bilge Teknik Kontrol, teknik kontrol uzmanları eşliğinde güvenliğiniz için alınan kompresör hava tankı, kompresör testi, teknik kontrol, periyodik kontrol, asansör kontrolü, vinç kontrolü, forklift kontrolü, topraklama ölçümü, fenni muayene, topraklama tesisat kontrolü, elektrik tesisat kontrolü önlemlerini titizlik ile inceleyip iş raporu ve dökümanları sizlere sunmaktadır.

Tarih: 2015-06-11

Elektrik Kontrolü

Tesiste var olan problemler öğrenilerek öncelikle bu konularda inceleme ve kontroller yapılır.
Elektrik kontrolü (İç tesisat ölçüm ve incelemeleri), tesisin elektriksel ekipmanlarının bir röntgeni gibidir. Tesisat içerisinde arızaya sebep olabilecek zayıf noktalar ve riskler tespit edilmiş olmaktadır.

Tarih: 2015-06-30

Kompresör Hava Tankı

Bilge Teknik kontrol kompresör hava tankı muayeleri ile iş yerindeki teknik kontrol ve ölçümleri kompresör hava tankı uzmanları eşliğinde kontrol ederek raporlar ve gereki önlemlerin alınması sağlanır.

Tarih: 2015-06-30

Teknik Kontrol

Firmaların yani iş yerlerinin teknik kontrol muayeneleri senede en az 1 defa olmak üzere + gerektiği takdirde yapmak iş sağlığı ve güvenliği açısından çok önemlidir.

Tarih: 2015-06-30

Periyodik Kontrol

periyodik kontrol ve test hizmetlerinde TSE Standartlarında; tarafsızlık, bağımsızlık ve gizlilik ilkelerine uyan; tamamıyla müşteri memnuniyeti odaklı çalışmayı hedef olarak belirlemiş olan firmamız,  butik hizmet verme hedefi ile yola çıkmıştır. 

Tarih: 2015-06-30

Asansör Kontrolü

Asansör kontrolü  yeşil etiket verilerek yapılmakta; eksik durumlar giderilinceye kadar kırmızı etiket verilmektedir. Ülkemizdeki asansörlerinin yarıdan fazlası yapılan test ve kontrollerde güvensiz olduğu görülmekte olup bu da asansör kontrolünün ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

Tarih: 2015-06-30

Vinç Kontrolü

Vinç kontrolü yaparak iş yerlerindeki teknik önlemleri sağlamış olacaksınız.  ikaz ve uyarı levhaları vinç kontrolü esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar içindedir.

Tarih: 2015-06-30

Forklift Kontrolü

Yükünüzü hafifleten iş gücünüzü arttıran ağır yük taşıma aracı olan forkliftlerin forklift kontrolü muayenelerini yapınız.

Tarih: 2015-06-30

Topraklama Ölçümü

Topraklama ölçümü, Bir işyeri veya fabrikanın enerjisini sağlamak için çalışan trafonun veya alternatörün yıldız noktalarının topraklanmasıdır. Jeneratörlerde ve trafolarda uygulanır. İşletme topraklama ölçümü yapılarak sınır değerlerde tutulmalıdır.

Tarih: 2015-06-30

Bilge Teknik Kontrol - Fenni Muayene

Bilge teknik kontrol , teknik kontrol uzmanları eşliğinde iş yerlerindeki tüm kontrolleri inceleyerek raporlar halinde sizlere sunmaktadır. fenni muayene hizmetleri vermektedir. 

Tarih: 2015-06-30

Bilge Teknik Kontrol - Elektrik Kontrolü

Günümüzde elektrik tesisatları hemen hemen her yerde işletmelerde, binalarda vb. yerlerde bulunan ve belirli aralıklarla bakım gerektiren tesisatlar olmakla beraber elektrik kontrolü nün de çabuk ve güvenli bir şekilde yapılmasını gerektiren tesisatlardır.

Tarih: 2015-07-21

Kompresör Hava Tankı

Bilge teknik kontrol uzman ekibi eşliğinde iş güvenliğiniz açısından önem arz eden kontrollerini sizler için gerçekleştirerek iş sağlığı ve güvenliği alanında önlemlerinizi gerçekleştirmiş olacakır. Kompresör hava tankı, kompresör testi gibi kontrolleride Bilge Teknik Kontrol ayrıcalıkları ile yapabilirsimiz.

Tarih: 2015-07-21

Periyodik Kontrol

İşletmelerde, firmalarda vb. yerlerde kullanılan tüm makinaların çalışan sağlık ve güvenliğine zarar vermemesi için kontrol edilmesi gereken ve bunu belirli aralıklarla yapılması gereken kontrollerden birisi periyodik kontrol dür.

Tarih: 2015-07-21

Periyodik Kontrol

İşletmelerde, firmalarda vb. yerlerde kullanılan tüm makinaların çalışan sağlık ve güvenliğine zarar vermemesi için kontrol edilmesi gereken ve bunu belirli aralıklarla yapılması gereken kontrollerden birisi periyodik kontrol dür.

Tarih: 2015-07-21

Asansör Kontrolü

2008 yılında resmi gazeteler de yayınlanarak yürürlüğe giren Asansör bakım ve işletme yönetmeliği kanunu ile tüm binaların yöneticileri kullanıcıların can güvenliğini tam olarak sağlamak amacıyla yılda en az bir kere asansör kontrolü yaptırmaları zorunludur.

Tarih: 2015-07-21

Vinç Kontrolü

Vinç, yük altında çalışan tüm makinalar kullanılma açısından sürekli gözetim altında ve belirli periyodik aralıklarla kontrolü yapılması gereken iş ekipmanlarıdır. Vinç Kontrolü için Bilge Teknik Kontrolü seçiniz...

Tarih: 2015-07-21

Forklift Kontrolü

Forklift insanların kaldıramayacağı kadar ağır yükleri çatalları yardımıyla kaldırarak bir yere yüklemesi için kullanılan iş makinalarıdır. Sağlık ve güvenlik şartları nedeniyle yasal olarak yılda en az bir kere forklift kontrolü yapılası gerekmektedir.

Tarih: 2015-07-21

Topraklama Tesisat Kontrolü

Günümüzdeki tüm makinaların çoğu elektrik yardımıyla çalışmakla birlikte oluşabilen kaçak akım, gerilimler insanlara ve mal emniyetini tehlikeye düşürmektedir. Bu yüzden topraklama tesisat kontrolü yapılarak meydana gelebilecek iş kazaların ve insan hayatını korumak amacıyla yapılması gereken kontrollerden biridir.

Tarih: 2015-07-21

Bilge Teknik Kontrol - Topraklama Ölçümü

Topraklama ölçümü bir binada yer alan topraklama değerinin ölçülmesi, bu işlem sonunda topraklama raporu hazırlanır ve topraklama ölçümü elektrik mühendisliği eğitimi almış topraklama konusunda sertifika almış teknik yetkili kişiler tarafından gerçekleştirilen çalışmadır.

Tarih: 2015-07-21

Kompresör testi

Kompresör Hava Tankı ilk olarak ateşleme kablolarımızı cıkartıyoruz, ve sigorta panelini açararak 15A sigortamızı cıkartıyoruz. Kompresör Hava Tankı  Bunu cıkarttıgımızdan emin olmalıyız yoksa enjektörlerden benzin gelebilir. Daha sonra bujilerimizi cıkartıyoruz. Burda kısa bir kontrol yapabiliriz.  Pedal sonuna kadar basılı iken marşa basıyoruz. Kompresör Hava Tankı aletini kullanmadan önce alet kontrol edilmeli zarar görmüş olmamalıdır. 

Tarih: 2015-09-10

Kompresör testi

Kompresör Hava Tankı ilk olarak ateşleme kablolarımızı cıkartıyoruz, ve sigorta panelini açararak 15A sigortamızı cıkartıyoruz. Kompresör Hava Tankı  Bunu cıkarttıgımızdan emin olmalıyız yoksa enjektörlerden benzin gelebilir. Daha sonra bujilerimizi cıkartıyoruz. Burda kısa bir kontrol yapabiliriz.  Pedal sonuna kadar basılı iken marşa basıyoruz. Kompresör Hava Tankı aletini kullanmadan önce alet kontrol edilmeli zarar görmüş olmamalıdır. 

Tarih: 2015-09-10

Kompresör Hava Tankı

Kompresör Hava Tankı ilk olarak ateşleme kablolarımızı cıkartıyoruz, ve sigorta panelini açararak 15A sigortamızı cıkartıyoruz. Kompresör Hava Tankı  Bunu cıkarttıgımızdan emin olmalıyız yoksa enjektörlerden benzin gelebilir. Daha sonra bujilerimizi cıkartıyoruz. Burda kısa bir kontrol yapabiliriz.  Pedal sonuna kadar basılı iken marşa basıyoruz. Kompresör Hava Tankı aletini kullanmadan önce alet kontrol edilmeli zarar görmüş olmamalıdır. 

Tarih: 2015-09-10

Teknik kontrol

Teknik kontrol ilk olarak ateşleme kablolarımızı cıkartıyoruz, ve sigorta panelini açararak 15A sigortamızı cıkartıyoruz. Teknik kontrol  Bunu cıkarttıgımızdan emin olmalıyız yoksa enjektörlerden benzin gelebilir. Daha sonra bujilerimizi cıkartıyoruz. Burda kısa bir kontrol yapabiliriz.  Pedal sonuna kadar basılı iken marşa basıyoruz. Teknik kontrol aletini kullanmadan önce alet kontrol edilmeli zarar görmüş olmamalıdır. 

Tarih: 2015-09-10

Periyodik Kontrol

Periyodik Kontrol ilk olarak ateşleme kablolarımızı cıkartıyoruz, ve sigorta panelini açararak 15A sigortamızı cıkartıyoruz. Periyodik Kontrol  Bunu cıkarttıgımızdan emin olmalıyız yoksa enjektörlerden benzin gelebilir. Daha sonra bujilerimizi cıkartıyoruz. Burda kısa bir kontrol yapabiliriz.  Pedal sonuna kadar basılı iken marşa basıyoruz. Periyodik Kontrol aletini kullanmadan önce alet kontrol edilmeli zarar görmüş olmamalıdır. 

Tarih: 2015-09-10

Asansör Kontrolü

Asansör Kontrolü ilk olarak ateşleme kablolarımızı cıkartıyoruz, ve sigorta panelini açararak 15A sigortamızı cıkartıyoruz. Asansör Kontrolü  Bunu cıkarttıgımızdan emin olmalıyız yoksa enjektörlerden benzin gelebilir. Daha sonra bujilerimizi cıkartıyoruz. Burda kısa bir kontrol yapabiliriz.  Pedal sonuna kadar basılı iken marşa basıyoruz. Asansör Kontrolü aletini kullanmadan önce alet kontrol edilmeli zarar görmüş olmamalıdır. 

Tarih: 2015-09-10

Vinç Kontrolü

Vinç Kontrolü ilk olarak ateşleme kablolarımızı cıkartıyoruz, ve sigorta panelini açararak 15A sigortamızı cıkartıyoruz. Vinç Kontrolü  Bunu cıkarttıgımızdan emin olmalıyız yoksa enjektörlerden benzin gelebilir. Daha sonra bujilerimizi cıkartıyoruz. Burda kısa bir kontrol yapabiliriz.  Pedal sonuna kadar basılı iken marşa basıyoruz. Vinç Kontrolü aletini kullanmadan önce alet kontrol edilmeli zarar görmüş olmamalıdır. 

Tarih: 2015-09-10

Forklift Kontrolü

Forklift Kontrolü ilk olarak ateşleme kablolarımızı cıkartıyoruz, ve sigorta panelini açararak 15A sigortamızı cıkartıyoruz. Forklift Kontrolü  Bunu cıkarttıgımızdan emin olmalıyız yoksa enjektörlerden benzin gelebilir. Daha sonra bujilerimizi cıkartıyoruz. Burda kısa bir kontrol yapabiliriz.  Pedal sonuna kadar basılı iken marşa basıyoruz. Forklift Kontrolü aletini kullanmadan önce alet kontrol edilmeli zarar görmüş olmamalıdır. 

Tarih: 2015-09-10

Elektrik Kontrolü

Elektrik Kontrolü ilk olarak ateşleme kablolarımızı cıkartıyoruz, ve sigorta panelini açararak 15A sigortamızı cıkartıyoruz. Elektrik Kontrolü  Bunu cıkarttıgımızdan emin olmalıyız yoksa enjektörlerden benzin gelebilir. Daha sonra bujilerimizi cıkartıyoruz. Burda kısa bir kontrol yapabiliriz.  Pedal sonuna kadar basılı iken marşa basıyoruz. Elektrik Kontrolü aletini kullanmadan önce alet kontrol edilmeli zarar görmüş olmamalıdır. 

Tarih: 2015-09-10

Topraklama Ölçümü

Topraklama Ölçümü ilk olarak ateşleme kablolarımızı cıkartıyoruz, ve sigorta panelini açararak 15A sigortamızı cıkartıyoruz. Topraklama Ölçümü  Bunu cıkarttıgımızdan emin olmalıyız yoksa enjektörlerden benzin gelebilir. Daha sonra bujilerimizi cıkartıyoruz. Burda kısa bir kontrol yapabiliriz.  Pedal sonuna kadar basılı iken marşa basıyoruz. Topraklama Ölçümü aletini kullanmadan önce alet kontrol edilmeli zarar görmüş olmamalıdır. 

Tarih: 2015-09-10

Fenni Muayene

Fenni Muayene ilk olarak ateşleme kablolarımızı cıkartıyoruz, ve sigorta panelini açararak 15A sigortamızı cıkartıyoruz. Fenni Muayene  Bunu cıkarttıgımızdan emin olmalıyız yoksa enjektörlerden benzin gelebilir. Daha sonra bujilerimizi cıkartıyoruz. Burda kısa bir kontrol yapabiliriz.  Pedal sonuna kadar basılı iken marşa basıyoruz. Fenni Muayene aletini kullanmadan önce alet kontrol edilmeli zarar görmüş olmamalıdır. 

Tarih: 0000-00-00

ELEKTRİK TESİSAT KONTROLÜ

ELEKTRİK TESİSAT KONTROLÜ ilk olarak ateşleme kablolarımızı cıkartıyoruz, ve sigorta panelini açararak 15A sigortamızı cıkartıyoruz. ELEKTRİK TESİSAT KONTROLÜ  Bunu cıkarttıgımızdan emin olmalıyız yoksa enjektörlerden benzin gelebilir. Daha sonra bujilerimizi cıkartıyoruz. Burda kısa bir kontrol yapabiliriz.  Pedal sonuna kadar basılı iken marşa basıyoruz. ELEKTRİK TESİSAT KONTROLÜ aletini kullanmadan önce alet kontrol edilmeli zarar görmüş olmamalıdır. 

Tarih: 2015-09-10

TOPRAKLAMA TESİSAT KONTROLÜ

TOPRAKLAMA TESİSAT KONTROLÜ ilk olarak ateşleme kablolarımızı cıkartıyoruz, ve sigorta panelini açararak 15A sigortamızı cıkartıyoruz. TOPRAKLAMA TESİSAT KONTROLÜ  Bunu cıkarttıgımızdan emin olmalıyız yoksa enjektörlerden benzin gelebilir. Daha sonra bujilerimizi cıkartıyoruz. Burda kısa bir kontrol yapabiliriz.  Pedal sonuna kadar basılı iken marşa basıyoruz.TOPRAKLAMA TESİSAT KONTROLÜ aletini kullanmadan önce alet kontrol edilmeli zarar görmüş olmamalıdır. 

Tarih: 2015-09-10

Kompresör testi

Kompresör testi performansı makinanın daha önce belirtilen görevini yerine getirebilme yeteneğinin değerlendirilmesidir. Kompresör testi soğutucunun kompresörün ve motorun belli fiziksel sınırlamalarının bir araya gelerek oluşturduğu tasarımın bir sonucudur ve şunları sağlamasına çalışılır. Kompresör testi ait öncelikle kompresör tasarım mühendislerinin kullandığı ve soğutma teknisyenleri için pratik kullanımı olmayan üç diğer tanımlama ve ölçü vardır yinede bunları kabaca bilmek iyidir. Kompresör testi sadece silindirin içinde olan bitenle ilgilidir.

Tarih: 2015-09-18

Kompresör Hava Tankı

Kompresör Hava Tankı performansı makinanın daha önce belirtilen görevini yerine getirebilme yeteneğinin değerlendirilmesidir. Kompresör Hava Tankı soğutucunun kompresörün ve motorun belli fiziksel sınırlamalarının bir araya gelerek oluşturduğu tasarımın bir sonucudur ve şunları sağlamasına çalışılır. Kompresör Hava Tankı ait öncelikle kompresör tasarım mühendislerinin kullandığı ve soğutma teknisyenleri için pratik kullanımı olmayan üç diğer tanımlama ve ölçü vardır yinede bunları kabaca bilmek iyidir. Kompresör Hava Tankı sadece silindirin içinde olan bitenle ilgilidir. 

Tarih: 2015-09-18

Teknik kontrol

Teknik kontrol performansı makinanın daha önce belirtilen görevini yerine getirebilme yeteneğinin değerlendirilmesidir. Teknik kontrol soğutucunun kompresörün ve motorun belli fiziksel sınırlamalarının bir araya gelerek oluşturduğu tasarımın bir sonucudur ve şunları sağlamasına çalışılır. Teknik kontrol ait öncelikle kompresör tasarım mühendislerinin kullandığı ve soğutma teknisyenleri için pratik kullanımı olmayan üç diğer tanımlama ve ölçü vardır yinede bunları kabaca bilmek iyidir. Teknik kontrol sadece silindirin içinde olan bitenle ilgilidir. 

Tarih: 2015-09-18

Periyodik Kontrol

Periyodik Kontrol performansı makinanın daha önce belirtilen görevini yerine getirebilme yeteneğinin değerlendirilmesidir. Periyodik Kontrol soğutucunun kompresörün ve motorun belli fiziksel sınırlamalarının bir araya gelerek oluşturduğu tasarımın bir sonucudur ve şunları sağlamasına çalışılır. Periyodik Kontrol ait öncelikle kompresör tasarım mühendislerinin kullandığı ve soğutma teknisyenleri için pratik kullanımı olmayan üç diğer tanımlama ve ölçü vardır yinede bunları kabaca bilmek iyidir. Periyodik Kontrol sadece silindirin içinde olan bitenle ilgilidir. 

Tarih: 2015-09-18

Asansör Kontrolü

Asansör Kontrolü  performansı makinanın daha önce belirtilen görevini yerine getirebilme yeteneğinin değerlendirilmesidir. Asansör Kontrolü soğutucunun kompresörün ve motorun belli fiziksel sınırlamalarının bir araya gelerek oluşturduğu tasarımın bir sonucudur ve şunları sağlamasına çalışılır. Asansör Kontrolü ait öncelikle kompresör tasarım mühendislerinin kullandığı ve soğutma teknisyenleri için pratik kullanımı olmayan üç diğer tanımlama ve ölçü vardır yinede bunları kabaca bilmek iyidir. Asansör Kontrolü sadece silindirin içinde olan bitenle ilgilidir. 

Tarih: 2015-09-18

Vinç Kontrolü

Vinç Kontrolü performansı makinanın daha önce belirtilen görevini yerine getirebilme yeteneğinin değerlendirilmesidir. Vinç Kontrolü soğutucunun kompresörün ve motorun belli fiziksel sınırlamalarının bir araya gelerek oluşturduğu tasarımın bir sonucudur ve şunları sağlamasına çalışılır. Vinç Kontrolü ait öncelikle kompresör tasarım mühendislerinin kullandığı ve soğutma teknisyenleri için pratik kullanımı olmayan üç diğer tanımlama ve ölçü vardır yinede bunları kabaca bilmek iyidir. Vinç Kontrolü sadece silindirin içinde olan bitenle ilgilidir. 

Tarih: 2015-09-18

Forklift Kontrolü

Forklift Kontrolü performansı makinanın daha önce belirtilen görevini yerine getirebilme yeteneğinin değerlendirilmesidir. Forklift Kontrolü soğutucunun kompresörün ve motorun belli fiziksel sınırlamalarının bir araya gelerek oluşturduğu tasarımın bir sonucudur ve şunları sağlamasına çalışılır. Forklift Kontrolü ait öncelikle kompresör tasarım mühendislerinin kullandığı ve soğutma teknisyenleri için pratik kullanımı olmayan üç diğer tanımlama ve ölçü vardır yinede bunları kabaca bilmek iyidir. Forklift Kontrolü sadece silindirin içinde olan bitenle ilgilidir. 

Tarih: 0000-00-00

Elektrik Kontrolü

Elektrik Kontrolü performansı makinanın daha önce belirtilen görevini yerine getirebilme yeteneğinin değerlendirilmesidir. Elektrik Kontrolü soğutucunun kompresörün ve motorun belli fiziksel sınırlamalarının bir araya gelerek oluşturduğu tasarımın bir sonucudur ve şunları sağlamasına çalışılır. Elektrik Kontrolü ait öncelikle kompresör tasarım mühendislerinin kullandığı ve soğutma teknisyenleri için pratik kullanımı olmayan üç diğer tanımlama ve ölçü vardır yinede bunları kabaca bilmek iyidir. Elektrik Kontrolü sadece silindirin içinde olan bitenle ilgilidir. 

Tarih: 2015-09-18

Topraklama Ölçümü

Topraklama Ölçümü performansı makinanın daha önce belirtilen görevini yerine getirebilme yeteneğinin değerlendirilmesidir. Topraklama Ölçümü soğutucunun kompresörün ve motorun belli fiziksel sınırlamalarının bir araya gelerek oluşturduğu tasarımın bir sonucudur ve şunları sağlamasına çalışılır. Topraklama Ölçümü ait öncelikle kompresör tasarım mühendislerinin kullandığı ve soğutma teknisyenleri için pratik kullanımı olmayan üç diğer tanımlama ve ölçü vardır yinede bunları kabaca bilmek iyidir. Topraklama Ölçümü sadece silindirin içinde olan bitenle ilgilidir. 

Tarih: 2015-09-18

Fenni Muayene

Fenni Muayene performansı makinanın daha önce belirtilen görevini yerine getirebilme yeteneğinin değerlendirilmesidir. Fenni Muayene soğutucunun kompresörün ve motorun belli fiziksel sınırlamalarının bir araya gelerek oluşturduğu tasarımın bir sonucudur ve şunları sağlamasına çalışılır. Fenni Muayene ait öncelikle kompresör tasarım mühendislerinin kullandığı ve soğutma teknisyenleri için pratik kullanımı olmayan üç diğer tanımlama ve ölçü vardır yinede bunları kabaca bilmek iyidir. Fenni Muayene sadece silindirin içinde olan bitenle ilgilidir. 

Tarih: 2015-09-18

ELEKTRİK TESİSAT KONTROLÜ

ELEKTRİK TESİSAT KONTROLÜ performansı makinanın daha önce belirtilen görevini yerine getirebilme yeteneğinin değerlendirilmesidir. ELEKTRİK TESİSAT KONTROLÜ soğutucunun kompresörün ve motorun belli fiziksel sınırlamalarının bir araya gelerek oluşturduğu tasarımın bir sonucudur ve şunları sağlamasına çalışılır. ELEKTRİK TESİSAT KONTROLÜ ait öncelikle kompresör tasarım mühendislerinin kullandığı ve soğutma teknisyenleri için pratik kullanımı olmayan üç diğer tanımlama ve ölçü vardır yinede bunları kabaca bilmek iyidir.ELEKTRİK TESİSAT KONTROLÜ sadece silindirin içinde olan bitenle ilgilidir. 

Tarih: 2015-09-18

TOPRAKLAMA TESİSAT KONTROLÜ

TOPRAKLAMA TESİSAT KONTROLÜ performansı makinanın daha önce belirtilen görevini yerine getirebilme yeteneğinin değerlendirilmesidir. TOPRAKLAMA TESİSAT KONTROLÜ soğutucunun kompresörün ve motorun belli fiziksel sınırlamalarının bir araya gelerek oluşturduğu tasarımın bir sonucudur ve şunları sağlamasına çalışılır. TOPRAKLAMA TESİSAT KONTROLÜ ait öncelikle kompresör tasarım mühendislerinin kullandığı ve soğutma teknisyenleri için pratik kullanımı olmayan üç diğer tanımlama ve ölçü vardır yinede bunları kabaca bilmek iyidir. TOPRAKLAMA TESİSAT KONTROLÜ sadece silindirin içinde olan bitenle ilgilidir.

Tarih: 2015-09-18

Periyodik Kontrol Ve Makina Sağlığı

Periyodik kontrol  işyerlerinizdeki makina ve cihazların güvenli olarak kullanılabilmesi için  belirli  aralıklarla yapılmalıdır.Bu sayede hem makinalarınız  daha sağlıklı  ve daha uzun ömürlü olucaktır.Böylece makinalarınızdan sızan yağ veya duman gibi  kirliliğe yol açacak etkenleri, Periyodik kontrol ile giderebilir çevreye katkıda bulunabilirsiniz.

Tarih: 2015-11-26

Teknik Kontrol İle İş Güvenliği

Teknik kontrol ile amaç  makinalarınızda  belli sürelerden sonra oluşabilecek,bakım ihtiyacı ve onarım ihtiyacını ,yılda en az bir kere  makinalarınızı test ve ölçümlere tabi tutarak  gidermektir.Böylece  olası iş kazaları önlenerek iş güvenliği sağlanmış olunur ve  makinalarınız ilk günki gibi daha verimli çalışacaktır.Bilge teknik kontrol ,Teknik kontrol hizmeti  ile makinalarınızın  muayenelerini  yaptırınız.

Tarih: 2015-11-26

Periyodik Kontrol Ve İş Güvenliği

İş güvenliği yönünden işyerlerinizde bulunan makina veya ekipmanlar, Periyodik kontrol yapılmadığı zaman,arızalanma  gibi durumlarda çeşitli fonksiyonları yerine getiremez olurlar.Bu yüzden   makinalarınız  muayenelerini yaptırarak hem işçi sağlığı hem de iş güvenliği bakımından  araçlarınızın güvenli bir şekilde çalışmasını  sağlayınız.Periyodik kontrol  araçarın çok uzun süreler  kullanılmasını yani eskimemesini sağlar.

Tarih: 2015-12-03

Periyodik Kontrol

Periyodik kontrol   dahilinle iş yerlerindeki kaldırma itme makinaları ve basınçlı kapların bakımı yapılmaktadır.Bu muayenenin  önemi  bu makinelerin zaman içerisinde deforme olmaya başlaması  ile ilgilidir.Gün geçtikçe bakımları yapılmayan araçların ömrünün daha az bir sürede  tükendiği gözlemlenmiştir.Periyodik kontrol ile  makinelerinizin  emniyetli çalışıp çalışamayacağı belirlenir.                                                                                                     

Tarih: 2015-12-09

Teknik Kontrol Ve Bakımlar

İş yerlerinizdeki araçlara Teknik kontrol yaptırılmasının bir çok  nedeni vardır.Bu nedenlerden bazıları şunlardır; makinaların ömrünün uzamasına katkıda bulunmak,makinaların güvenli olarak kullanımasını sağlamak,çevre kirliliğinin önüne geçebilmek,iş kazalarının önüne geçmek gibi  önemli ve sorumluluk istiyen görevlerdir.Sizlerde araçlarınızın sizleri yarı yolda bırakmasını istemiyorsanız  araçlarınızın Teknik kontrol ve bakımlarını yaptırmalısınız.

Tarih: 2015-12-09

Kaldırma Araçları Periyodik Kontrol Ve Testleri

Kaldırma araçları Periyodik  kontrol ve testleri  makinaların çalışmaya başlamadan önce  operatörleri tarafından günlük bakımları yaptırılmalıdır,yılda en az bir  kere olmak üzere ise  makinalarda bulunan halatlar ,zincirler, kancalar ve frenler   kontrol edilmeli ve kullanımı için gerekli onayı almalıdır.Bilge teknik kontrol  ile kaldırma araçlarınızın  Periyodik kontrol  ve testlerini daha güvenli ve  daha makul fiyatlara yaptırabilirsiniz.

Tarih: 2015-12-16

Teknik Kontrol Ve Muayeneler

Teknik kontrol makinalardaki bulunması gereken teknik özellik ve işlevlerin kontrolü amacıyla yapılan fiziksel incelemedir.Böylece makinalar test ve kontrollere tabi tutularak  periyodik bakımları yaptırılacak makinalar  eskise bile,işlevlerini tam olarak yerine getirebilecektir.Sizlerde makinalarınızın işlevlerini tam olarak yerine getirmesi için sektöründe öncü bir firma olan Bilge iş güvenliği  tarafından Teknik kontrol ve muayenelerini yaptırınız.

Tarih: 2015-12-16

Periyodik Kontrol ve Bakımlar

Periyodik kontrol  makina ve ekipmanların    çalışanların sağlık ve güvenliğine zarar vermemesi için  yaptırmaları gereken  günlük haftalık aylık ve yıllık  testleri kapsayan  bakımlardır.Firmamız  bu kontroller dahilinde  kaldırma araçları kontrolü  basınçlı kapların kontrolü ve topraklama ölçümleri yapmaktadır.Sizlerde  araçlarınızın Periyodik kontrol   dahilinde testlerini ve bakımlarınnı yaptırınız.

Tarih: 2016-01-14

Periyodik Kontrol

Periyodik kontrol ve bakımlar dahilinde buhar kazanı, kalorifer kazanı, hava tankı,  vinç, asansör, forklift, elektrik ve aydınlatma tesisatı  gibi bir çok test ve muayene yaparak makine ve aletlerinizin  daha uzun ömürlü olmasını ve yıllar geçse bile ilk kullanımındaki performansınını  göstermesini sağlıyoruz.Sizlerde makinelerinizi daha güvenli bir şekilde kullanmak istiyorsanız daha kaliteli bir hizmet sunan  Bilge teknik kontrol ile Periyodik kontrol ve bakımlarınız yaptırmalısınız.

Tarih: 2016-02-02

Teknik Kontrol

Teknik kontrol  işyerlerinde bulunan makine ve aletlerin  teknik özelliklerinin ve işlevlerinin kontrol edilerek bakımlarının yaptırılmasıdır.Böylece makineler  işlevlerini tam olarak  yerine getirebilecektir ve  yaptırılan testler ilede daha verimli çalışması  sağlanacaktır.Bilge teknik kontrol   makinelerinizin ve cihazlarınızın  periyodik olarak  Teknik kontrol ve bakımlarını yaparak  güvenli olarak çalışmasını sağlamaktadır.

Tarih: 2016-02-02

Periyodik Kontrol ve Ölçümler

Periyodik kontrol ve bakımlar dahilinde basınçlı kapların ve kaldırma araçlarının test ve ölçümleri yapılmaktadır.Basınçlı kapların ve kaldırma araçlarının yılda en az 1 kere kontrolleri yaptırılmalıdır aksi durumlarda araçlarda arızalar  meydana gelebilir.Bu arızaların önlenmesi ve kaza riskinin azalması için Periyodik kontrol ve ölçümler önemli bir faktördür.

Tarih: 2016-02-11