MÜŞTERİ GİRİŞİ

YENİ ÜYE
ts ts ts ts ts ts ts

Detay

BAĞIMSIZLIK BEYANI

ÜST YÖNETİM GİZLİLİK, BAĞIMSIZLIK VE TARAFSIZLIK TAAHHÜTNAMESİ 

Bilge Teknik Kontrol Muayene Gözetim Denetim Ltd. Şti. adına gerçekleştireceğim hizmetlerde, Bilge Teknik Kontrol Muayene Gözetim Denetim Ltd. Şti. ve müşterisini olumsuz etkileyebilecek her türlü etkileşimden uzak durarak tarafsız ve bağımsız davranacağımı,

Yetkilisi bulunduğum Bilge Teknik Kontrol Muayene Gözetim Denetim Ltd. Şti. tarafından gerçekleştirilecek muayene ve raporlama hizmetleri kapsamında yer alan ürün, hizmet, işlem ve benzerinin tasarımcısı, imalatçısı tedarikçisi, montajcısı satın alıcısı, sahibi, kullanıcısı, bakımcısı veya bunların hiçbirisinin yetkili temsilcisi olmadığımı,

Müşteri ile aramda potansiyel bir çıkar çatışması olduğunda tarafsız ve bağımsız davranacağımı,

Bilge Teknik Kontrol Muayene Gözetim Denetim Ltd. Şti. bünyesinde yapılan işleri herhangi bir şekilde kendi menfaatime veya başka kurumlar menfaatine kullanmayacağımı,

Bilge Teknik Kontrol Muayene Gözetim Denetim Ltd. Şti.’ de çalışan personelin hiçbir kuruluş ile çıkar ilişkisi içerisine girmesini talep etmeyeceğimi, çıkar sağlayıcı herhangi bir talep gelmesi durumunda bu talebi kesinlikle reddedeceğimi,

Bilge Teknik Kontrol Muayene Gözetim Denetim Ltd. Şti. tarafından gerçekleştirilen hizmetlerde ve müşterilere ait her türlü belge ve bilginin gizliliğine önem vereceğimi,  

İlgili bütün taraflardan gelebilecek olan iş taleplerine aynı şekilde hizmet verilmesini sağlayacağımı, gereksiz ek bir külfet (mali, maddi, vb) talep etmeyeceğimi ve Bilge Teknik Kontrol Muayene Gözetim Denetim Ltd. Şti.’ nde uygulanmakta olan tüm prosedürlere ve uluslararası standartlara ayırım yapmaksızın uyulmasını sağlayacağımı,

Tüm bu hususların aksi kanıtlandığı takdirde konu ile ilgi olarak İstanbul Mahkemelerinin uygulayacağı yasal ve cezai şartları taahhüt ve kabul ederim.

 

Bülent ALKAYA